وام های بریتانیا در سه ماهه منتهی به ژوئن، به 128 میلیارد پوند رسید

با اعلام داده های مربوط به وام خالص بخش عمومی بریتانیا، مشخص شد وام های دولت انگلیس در سه ماهه نخست سال مالی 2020/21 به رقمی معادل 128 میلیارد پوند رسید. رقمی که بیش از دو برابر کل وام های اعطایی در سال گذشته است.

بیشتر اقتصاددانان متعقدند میزان وام های دولتی بریتانیا در سال جاری، به دلیل آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا بیشترین مقداری خواهد بود که دولت از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون اعمال کرده است.

بنا به گزارش اداره آمار بریتانیا، وام های اختصاص یافته در ماه ژوئن مبلغی بالغ بر 35.5 میلیارد پوند را به ثبت رساند. این میزان پنج برابر بیش از سال گذشته است. البته نباید فراموش کرد که این عدد از میانگین پیش بینی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز که رقمی معادل 41.5 میلیارد پوند را اعلام کرده بودند، کمتر است.

بالا