اشتغال

شاخص مطالبات بیکاری ایالات متحده به کمترین میزان در یک سال گذشته رسید

شاخص مطالبات بیکاری ایالات متحده به کمترین میزان در یک سال گذشته رسید

ادامه
رشد حقوق و دستمزد آمریکا کمتر از میزان پیش بینی شده بود

رشد حقوق و دستمزد آمریکا کمتر از میزان پیش بینی شده بود

ادامه
وزیر کار فرانسه" دورکاری بهترین راه برای جلوگیری از قرنطینه ای جدید است"

وزیر کار فرانسه" دورکاری بهترین راه برای جلوگیری از قرنطینه ای جدید است"

ادامه
افزایش نسبتا بالا در ثبت درخواست مطالبات بیکاری در آمریکا

افزایش نسبتا بالا در ثبت درخواست مطالبات بیکاری در آمریکا

ادامه
شاخص مطالبات بیکاری آمریکا همچنان ارقامی بالاتر از حد انتظار دارد

شاخص مطالبات بیکاری آمریکا همچنان ارقامی بالاتر از حد انتظار دارد

ادامه
ایالات متحده در ماه ژانویه 174 هزار شغل جدید ایجاد کرده است

ایالات متحده در ماه ژانویه 174 هزار شغل جدید ایجاد کرده است

ادامه
کاهش شدید در شاخص حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه دسامبر

کاهش شدید در شاخص حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه دسامبر

ادامه
درخواست مطالبات بیکاری آمریکا پس از مدت ها با کاهش همراه بود

درخواست مطالبات بیکاری آمریکا پس از مدت ها با کاهش همراه بود

ادامه
بالا