کاهش شاخص حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده

بازار کار ایالات متحده در ماه نوامبر به طرز چشمگیری با کاهش همراه بوده است چرا که موج جدید ویروس کرونا به شدت موجب تضعیف بازار کار و روند استخدام در ایالات متحده شده است.

بر اساس داده های ارائه شده توسط سازمان کار آمریکا در روز جمعه، لیست حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی تا اواسط ماه، فقط 245 هزار نفر رشد را ثبت کرده است که نسبت به ماه اکتبر کاهش چشمگیری تلقی می شود.

این در حالی است که داده های ماه اکتبر نیز از رقم 610 هزار نفر به 638 هزار نفر اصلاح شده است. در حالی که تحلیلگران افزایشی 469 هزار نفری را پیش بینی کرده بودند.

گفتنی است این میزان افزایش در بازار کار، کمترین حد ممکن در 6 ماه گذشته بوده است. چرا که از ماه می و با گسترش شیوع کرونا، بخش اشتغال به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. این ارقام خوش بینی از پشت سر گذاشتن بحران کرونا را کمرنگ می کند و این در حالی است که میلیون ها آمریکایی در حال از دست دادن حق خود برای دریافت و افزایش مزایای بیکاری هستند.

بالا