انجام رای گیری اینترنتی توسط قانون گذاران مجلس

گفته می شود قانون گذاران آمریکایی طی دو هفته گذشته از تلفن های همراه خود برای رای دادن از راه دور استفاده کرده اند و برای اولین بار از تکنولوژی و فناوری برای تسهیل مناسبات درون حزبی استفاده کرده اند.

این تحول بدین معنا است که چطور کنگره موفق شده است خود را با تغییراتی همچون استفاده از اینترنت، به ویژه در شرایط بحران کرونا وفق دهد. گفتنی است سیاستگذاران از اپلیکیشنی تحت عنوان Markup ERVS، استفاده می کنند و تا پیش از روز جمعه نامی از آن به میان آورده نشده بود.

کولبی ردموند، سخنگوی این اپلیکیشن گفت که در مجموع 230 دموکرات با استفاده از آیفون های ارائه شده توسط دولت، وارد این برنامه شده اند تا بتوانند از راه دور رای خود برای انتخاب سخنگوی مجلس بعدی را ارسال کنند. نتایج این رای گیری ماه آینده اعلام خواهد شد.

دموکرات های مجلس نمایندگان نیز از طریق این اپلیکیشن، رئیس کمیسیون خود و روسای کمیته ها را انتخاب کرده اند و این داده های به کارمندان واشنگتن منتقل می شود.

بالا