کاهش شاخص نرخ بیکاری در اروپا

بنابر آخرین آمار اعلام شده برای شاخص نرخ بیکاری اروپا برای ماه می، عدد 7.4 درصد را ثبت کرد.

طبق این گزارش همزمان با بازگشایی های اقتصادی در منطقه ی یورو، برخی از کارمندان موفق به بازگشت به کسب و کار خود شدند و همین امر موجب کاهش نرخ بیکاری در اروپا شد. گفتنی است محدودیت های اجتماعی که همچنان پابرجا بوده و نیز منع سفرهای غیر ضروری، باعث کاهش سرعت روند بهبودی های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بیکاری در 19 کشور عضو اتحادیه اروپا با افزایش 7.4 درصدی همراه بود، با این حال این عدد، پایین ترین رقمی است که این شاخص از ماه نوامبر سال گذشته تجربه کرده است. بر اساس گزارش صادره از سوی  اداره ی آمار اروپا، این عدد نشان دهنده ی آن است که درماه می بیش از 12 میلیون نفر در سراسر اروپا کار خود را از دست داده اند.  

بالا