رئیس جمهور روسیه می تواند تا سال 2036 در این سمت باقی بماند

براساس همه پرسی انجام شده در روسیه، نتیجه ی آمار نشان دهنده ی آن است  که رئیس جمهور این کشورپوتین، میتواند تا سال 2036 همچنان در سمت خود باقی بماند.

این همه پرسی در راستای تغییر قانون اساسی روسیه صورت گرفته است و طی آن بیش از 77 درصد مردم به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادند که بر اساس آن ولادیمیر پوتین میتواند برای دو دوره ی متوالی شش ساله دیگر نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شود.

گفتنی است که اگرچه این همه پرسی برای تصویب این قانون انجام گرفت، اما در واقعیت تغییرات پیشتر توسط مجلس روسیه تصویب شده بود و انجام همه پرسی فقط به منظور مشروعیت بخشیدن به این تغییرات انجام شد.

بالا