شروع آزمایشات بالینی بر روی کودکان و افزایش سهام مدرنا

روز سه شنبه و پس از آنکه کمپانی مدرنا اعلام کرد جهت بررسی اثر بخشی واکسن خود، تزریق دوز واکسن کووید 19 را در کودکان بین 6 ماه تا 12 سال آغاز کرده است، سهام این کمپانی با 2.3 درصد رشد در معاملات پیش از آغاز فعالیت بازار، همراه بود.

این مطالعه ایمنی و اثربخشی دو دوز از واکسن کووید 19 را ارزیابی خواهد کرد و هدف آن انجام آزمایشات بالینی بر 6750 کودک در ایالات متحده و کانادا است.

گفتنی است این واکسن پیشتر جهت استفاده اضطراری برای افراد بالای 18 سال مجاز اعلام شده بود. مطالعات نشان داده است که این واکسن عوارض جانبی جدی نداشته است. این کمپانی اکنون در حال بررسی این واکسن بر روی نوجوانان 12 تا 18 ساله است.

بالا