کاهش رقم پیش بینی شده برای تولید ناخالص داخلی اروپا

کمیته  اتحادیه اروپا پیش بینی خود در خصوص اقتصاد منطقه  یورو را برای امسال و سال آینده تصحیح کرد.

این کمیته اظهار کرد: انتظار می رود که در سال جاری اقتصاد منطقه ی یورو کاهش 8.7 درصدی را تجربه کند. پیش از این و طی به روز رسانی های انجام شده برای ماه آوریل ، این شاخص رقمی معادل 7.7 درصد اعلام شده بود. تخمین زده می شود که در سال آینده اقتصاد اروپا به جای 6.3 درصد،6.1 درصد افزایش را شاهد باشد.

بالا