تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ماه نوامبر با کاهش همراه بود

بر اساس داده منتشر شده در روز جمعه، مشخص شد اقتصاد انگلیس در ماه نوامبر با 2.6 درصد کاهش همراه بوده است. گفتنی است از زمانی است که این کشور از ماه آوریل گذشته تحت قرنطینه ها قرار گرفته بود این اولین کاهش ماهانه در میزان تولید داخلی می باشد.

با این حال، مقایس کاهش بسیار کمتر از انتظار بسیاری از تحلیلگران بوده است چرا که بر اساس نظرسنجی رویترز، تحلیلگران انتظار داشتند که این شاخص 5.7 درصد کاهش یابد.

این در حالی است که اقتصاد انگلیس در حال حاضر 8.5 درصد کمتر از آغاز بحران کرونا در ماه فوریه می باشد. از سوی دیگر بانک انگلیس تخمین زده بود که اقتصاد انگلیس فقط در سه ماهه آخر سال 2020  تا 1 درصد کاهش خواهد یافت.

شایان ذکر است بانک مرکزی انگلیس برنامه خرید اوراق قرضه خود را در ماه نوامبر به 900 میلیارد پوند رساند و رئیس بانک مرکزی، اندرو بیلی نیز اذعان داشت:"هنوز خیلی زود است که بگوییم به محرک دیگری است نیاز است یا خیر."

داده های روز جمعه نشان داد اقتصاد انگلیس در ماه نوامبر 8.9 درصد کمتر از یک سال گذشته بوده است که افت کمتری نسبت به پیشبینی 12.1 درصدی در نظرسنجی های انجام شده توسط رویترز داشته است. گفتنی است اقتصاد این کشور در ماه اکتبر 6.8 درصد کمتر از سال گذشته بوده است.

بالا