کاهش چشمگیر نرخ تورم در آلمان

بر اساس داده های اعلام شده در روز سه شنبه،با کاهش تقاضا در سطحی گسترده، نرخ تورم در آلمان به رقمی کمتر از صفر رسید که نشانگر نیاز بیشتر به محرک اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا می باشد.

شاخص بهای مصرف کننده برای ماه سپتامبر رقمی معادل 0.4 درصد را ثبت کرد که در 5 سال گذشته بی سابقه بوده است. گفتنی است بزرگترین اقتصاد منطقه یورو متحمل ضربه مضاعفی شده است. از یک سو کاهش در میزان مصرف ضررهای سنگینی به اقتصاد وارد کرده است و از سوی دیگر طرح کاهش مالیات بر ارزش افزوده که دولت در اوایل سال جاری برای تقویت اقتصاد معرفی کرده بود نیز به شدت بر سر رشد اقتصادی سنگینی می کند.

گفتنی است چنین کاهش شدیدی که بیشتر از تمام پیش بینی ها ثبت شده است، نشان می دهد تورم در منطقه یورو ممکن است حتی کمتر از منفی 0.2 درصدی شود که اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند. داده های ماه سپتامبر از 19 کشورعضو اتحادیه در روز جمعه اعلام خواهد شد.

گفتنی است، اگرچه ممکن است این روند بانک مرکزی اتحادیه را متعجب نکند (رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای ماه های آتی چنین افتی را پیش بینی کرده بود) اما برای برخی از سیاست گذاران حکم زنگ هشدار را داشته است.

بر اساس پیش بینی بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بعید است که تورم در ماه های آتی و باا وجود یورو قوی، به هدف 2 درصدی برسد. از سوی دیگر اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی برنامه خرید اوراق قرضه 1.35 تریلیون یورویی خود را در اواخر سال جاری افزایش دهد.

بالا