اخبار

راز موفقیت شما را می دانیم

ارزش دلار پیش از اعلام داده های اقتصادی اصلی با افزایش همراه شد

ارزش دلار پیش از اعلام داده های اقتصادی اصلی با افزایش همراه شد

ادامه
داده های اقتصادی چین و تنش در خاورمیانه موجب افزایش بهای نفت شد

داده های اقتصادی چین و تنش در خاورمیانه موجب افزایش بهای نفت شد

ادامه
علیرغم افزایش جزئی، ارزش دلار همچنان نزدیک به پایین ترین سطح دو هفته

علیرغم افزایش جزئی، ارزش دلار همچنان نزدیک به پایین ترین سطح دو هفته

ادامه
بالا